02TEF1 - Teoretická fyzika 1 a 2

02TEF2 - Teoretická fyzika 2 2023/2024

Vyučující:  Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Zkouškové otázky: otázky Tef2

Přednášky: Prednašky2024_komplet,

P10 zápisky  , Tef2_10. Videopřednáška, P11

Příklady ke cvičení: Cviceni2023

Doporučená literatura:

1) I. Štoll, J. Tolar, I. Jex: Klasická teoretická fyzika, Karolinum, Praha 2017

2) I. Štoll, J. Tolar: Teoretická fyzika, skriptum ČVUT 1994

 

02TEF1 - Teoretická fyzika 1  2023/2024

Vyučující:  Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Seznam příkladů ke cvičení : Seznam příkladů ke cvičení

Zkouškové otázky: zkouškové otázky

Materiály k přednášce:  Pr_01,   Pr_02Pr_03Pr_04Pr_05,  Pr_06,  Pr_07, Pr_08, Pr_09, Pr_10, Pr_11, Pr_12, Pr_13

 


Podmínky zápočtu:

-maximálně 2 neomluvené absence (dlouhodobé nemoci individuálně)

-aktivita u tabule

-dosažení součtu alespoň 5 bodů z dvou zápočtových písemek (2x 4 body) plánovaných na 7. a 12. cvičení

 Doporučená literatura:

1) I. Štoll, J. Tolar, I. Jex: Klasická teoretická fyzika, Karolinum, Praha 2017

2) L. Hlavatý: Analytická Mechanika 1, skriptum  Analytická Mechanika 1,

3) I. Štoll, J. Tolar: Teoretická fyzika, skriptum ČVUT 1994

Další možné zdroje:

4) M. Brdička, A. Hladík: Teoretická Mechanika, Academia, Praha 1987

5) J. Horský, J. Novotný, M. Štefaník: Mechanika ve fyzice, Academia, Praha 2001

6) H. Goldstein, Ch. Poole, J. Safko: Classical Mechanics. 3rd edition, Addison Wesley 2002

7) L.N. Hand, J.D. Finch: Analytical mechanicsCambridge University Press, 1998

Informace o zkoušce:

Písemná i ústní část zkoušky probíhá v jeden den.

Přihlašování na zkoušky standardně přes KOS.

Upozorňuji, že podle zásad studia je student, který se nemůže na přihlášený termín dostavit, povinen se předem zkoušejícímu omluvit. Student se může z vážných (zejména zdravotních) důvodů omluvit i dodatečně, nejpozději do 2 dnů od termínu zkoušky, na kterou se přihlásil. O důvodnosti omluvy rozhodne zkoušející. Pokud se student nedostavil ke zkoušce a svoji neúčast neomluvil nebo mu omluva nebyla uznána, termín mu propadá a je hodnocen známkou „nedostatečně“.

 

 

 

 

 

 

Archiv:

 

02TEF2 - Teoretická fyzika 2 2022/2023

Vyučující:  Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Zkouškové otázky: otázky Tef2

Tef2_11. Videopřednáška

Tef02_11. zápisky

Přednášky: Prednašky2023_P01--P09, P09, P10, P11, P12, P13

Bonusová 14. videopřednáška, Tef02_14. zápisky

Příklady ke cvičení: Cviceni2023

Doporučená literatura:

1) I. Štoll, J. Tolar, I. Jex: Klasická teoretická fyzika, Karolinum, Praha 2017

3) I. Štoll, J. Tolar: Teoretická fyzika, skriptum ČVUT 1994

Videokurz Tenzory pro začátečníky (v anglickém jazyce)

 

02TEF1/02ANM - Teoretická fyzika 1/Analytická mechanika 2022/2023

Vyučující:  Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Seznam příkladů ke cvičení : Seznam příkladů ke cvičení

Zkouškové otázky: zkouškové otázky

Videa z distančních přednášek:  Tef1_05,  Tef1_06,  Tef1_07,  Tef1_08,  Tef1_09,  Tef1_10,  Tef_11,  Tef1_12  Tef2_01,  Tef2_02,  Tef2_03,  Tef2_04,  Tef2_05,

Materiály:   Pr_05,   Pr_06,   Pr_07,   Pr_08,   Pr_09,   Pr_10,   Pr_11,   Pr_12Pr2_01,   Pr2_02,   Pr2_03,   Pr2_04,   Pr2_05

Videa z distančních cvičení: Tef1cv06Tef1cv07,  Tef1cv08,  Tef1cv09,  Tef1cv10,  Tef1cv11,  Tef1cv12,  Tef1cv13,  Tef2cv01, Tef2cv02Tef2cv03Tef2cv04Tef2cv05Tef2cv06

 

02ANM - Analytická mechanika

seznam příkladů ke cvičení

zkouškové otázky

 

02TEF2 - Teoretická fyzika 2

Vyučující:  Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Skripta: Seznam příkladů ke cvičení Tef2

Zkouškové otázky: otázky Tef2

 

PREZENTACE TEF1 Zima 2021/2022

p02,  pp02p03pp03p04pp04p05pp05p06p07p08p09p10p11p12

Zkouškové otázky: otázky Tef1
Seznam příkladů ke cvičení: Seznam příkladů ke cvičení Tef1 

 

Zimní semestr 2020/2021

Přednášky: Tef1_01,  Tef1_02,  Tef1_03,   Tef1_04,  Tef1_05,  Tef1_06,  Tef1_07,  Tef1_08,  Tef1_09,  Tef1_10,  Tef_11,  Tef1_12 

Poznámky:    Pr_01,   Pr_02,   Pr_03,   Pr_04,   Pr_05,   Pr_06,   Pr_07,   Pr_08,   Pr_09,   Pr_10,   Pr_11,   Pr_12

Cvičení:      Cv_01Cv_02Cv_03Cv_04Cv_05Cv_06Cv_07Cv_08Cv_09Cv_10Cv_11Cv_12Cv_13

Letní semestr 2020/2021

Přednášky: Tef2_01,  Tef2_02,  Tef2_03,  Tef2_04,  Tef2_05,  Tef2_06,  Tef2_07,  Tef2_08,  Tef2_09,  Tef2_10,  Tef2_11,  Tef2_12Tef2_13     

Poznámky:  Pr2_01,   Pr2_02,   Pr2_03,   Pr2_04,   Pr2_05,   Pr2_06,   Pr2_07,   Pr2_08,   Pr2_09,   Pr2_10,   Pr2_11,   Pr2_12,   Pr2_13

Cvičení: Cv_01,   Cv_02,   Cv_03,   Cv_04,   Cv_05,   Cv_06Cv_07Cv_08Cv_09Cv_10Cv_11Cv_12Cv_13

Zimní semestr 2019/2020

Sylabus 2019/2020

Tabule: 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Letní semestr 2019/2020

Tabule: 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2

Přednášky: 4.14.25.15.26.16.2,  7.0 , 8.0,  9.0,  10.0,  11.0,  12.0,  13.0 

Materialy 4.1 4.2 4.3 4.4     5.1 5.2 5.3 5.4 5.5  6.1 6.2 6.3  7.0  8.0  9.0    10.0    11.0   12.0   13.0

Cvičení cv4_1 cv4_2 cv4_3;  U5.85.41, 5.42, 5.385.38(komentář) 5.43;   cv 29integrabilní soustavy5.537.3, 7.2, 7.1, 7.47.5, 7.6

cv 39, 7.9, 7.15, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20;  7.27, 7.28, Comptonův jevU7.4, 7.16, 7.21;  7.307.33, 7.32, (U7.6); 8.45, 8.468.42, 9.7, 9.8, U8.2; U8.4,8.50,8.439.52, 8.358.36, 9.55

Obsáhlejší přednášku o STR od experta na relativitu mužete najít zde https://youtu.be/B0c3tAYuV9s