02ELMA - Elektřina a magnetismus

Vyučující: doc. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc.

Poslední aktualizace: 25.4.2022

Odkaz na online výuku ELMA  2021: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrK3imCWcGJIhLQslOyOb34yQhtIOFDWV


Poznámky k přednáškám

Matematický aparát - 01_ElMag_MatemAparat.pdf

Základy teorie relativity -  ElMg_M_01.pdf

Speciální Teorie Relativity (9.3.2020) - ElMag_STR.pdf

Elektrostatika - ElStat.pdf

Stacionární elektrické pole, proud, obvod (9.4.2020) - StacElPole.pdf

Poznámky k magnetickému poli (29.4. 2020, aktualizovano 5.5.2020) - MagPole

 

Pokyny k výuce a samostatnému studiu

17. 3.:

Multipólový rozvoj  https://www.youtube.com/watch?v=U9XdhNgiTj4,

Multipole Expansion - YouTube

www.youtube.com

Some derivation and conceptual motivation of the multiple expansion.

https://www.youtube.com/watch?v=cCva816UBKY

BocaPhysics Series on Electromagnetism: Electrostatic Potential Multipole Expansion Part I - YouTube

www.youtube.com

An approximate expression for the electrostatic potential due to a dipole is derived, followed by a derivation of the multipole expansion. Simplifications th...

 

Elektrický dipól https://www.youtube.com/watch?v=tuwEkp3OrKwhttps://www.youtube.com/watch?v=PSlnlXjaHA4

Electric Dipole Screencast - YouTube

www.youtube.com

Conceptual explanation of electric dipoles and "how" to calculate the electric field of a distribution of dipoles.

Physics - E&M: Electric Field (5 of 16) The Electric Dipole - YouTube

www.youtube.com

Visit http://ilectureonline.com for more math and science lectures! In this video I will find the electric field of the electric dipole.

 

Polarizace indukcí  https://www.youtube.com/watch?v=5O0yWvQhWkU

https://www.youtube.com/watch?v=NTASxHFYSP8&list=PLDDEED00333C1C30E&index=79

https://www.youtube.com/watch?v=5O0yWvQhWkU&list=PLDDEED00333C1C30E&index=80

https://www.youtube.com/watch?v=jygIvrhOfxg&list=PLDDEED00333C1C30E&index=81

https://www.youtube.com/watch?v=Alvct_sUQ2A&list=PLDDEED00333C1C30E&index=82

https://www.youtube.com/watch?v=_ovZioMpY78&list=PLDDEED00333C1C30E&index=83

https://www.youtube.com/watch?v=5eHxxS0gdHg&list=PLDDEED00333C1C30E&index=84

 a porovnejte s poznámkami a skripty doc. Štolla.


25. 3.:

https://www.youtube.com/watch?v=-8ybGuWDoqI&list=PLDDEED00333C1C30E&index=85

https://www.youtube.com/watch?v=cxAhlCYBhyI&list=PLDDEED00333C1C30E&index=86

Hlavně : Dielektrikum v poli - toto jsou hezká videa:  https://www.youtube.com/watch?v=wcBCmIgqNII a

 https://www.youtube.com/watch?v=GAtAG938AQc

8.02x - Lect 8 - Polarization, Dielectrics, Van de Graaff Generator, Capacitors - YouTube

www.youtube.com

Polarization, Dielectrics, Van de Graaff, More on Capacitors, Mystery Demo with Leyden Jar. Lecture Notes, Dielectrics and Polarization: http://freepdfhostin...

Lec 08: Polarization and Dielectrics | 8.02 Electricity and Magnetism, Spring 2002 (Walter Lewin) - YouTube

www.youtube.com

Polarization - Dielectrics - The Van de Graaff - More on Capacitors This lecture is part of 8.02 Physics II: Electricity and Magnetism, as taught in Spring 2...

A projděte si následující příklady a odvoďte si vztahy pro relativní permitivitu:

iontového krystalu   (Hookův zákon vyhledejte)   https://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/elmat_en/kap_3/backbone/r3_2_3.html

 podle poznámek (str. 23 ) pro řídký plyn

 podle Štollových skript dielektrickou kouli a Clausius Mossotiho  vztah.


27. 3.:

Doporučuji všechny přednášky z této série (moc hezké) a přitom se podívat se do skript

https://www.youtube.com/watch?v=rtlJoXxlSFE&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j

8.02x - Introduction - YouTube

www.youtube.com

Introduction to course 8.02x. This is an upscaled 240p version of the video. For this introduction, unlike the actual lectures of 8.02x, there is no 480p ver...

a pro děti, máte-li někoho na starosti

https://www.youtube.com/watch?v=Uf76pThNXZc

Introduction to Electricity- video for kids - YouTube

www.youtube.com

This video will help kids learn all about Electricity in a simple and easy way. For more videos go to: https://www.youtube.com/user/learningjunction/videos S...

Jinak následující týden: 

Vodiče v poli:  

https://www.youtube.com/watch?v=QpVxj3XrLgk&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=5

8.02x - Lect 4 - Electrostatic Potential, Electric Energy, Equipotential Surfaces - YouTube

www.youtube.com

Electrostatic Potential, Electric Energy, eV, Conservative Field, Equipotential Surfaces, Great (& dangerous) Demos! Assignments Lecture 1, 2, 3, 4 and 5: ht...

https://www.youtube.com/watch?v=JhV-GOS4y8g&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=6

8.02x - Lect 5 - E= - grad V, Conductors, Electrostatic Shielding (Faraday Cage) - YouTube

www.youtube.com

E = -grad V, More on Equipotential Surfaces, Conductors, Electrostatic Shielding (Faraday Cage), Great Demos Assignments Lecture 1, 2, 3, 4 and 5: http://fre...

https://www.youtube.com/watch?v=ww0XJUqFHXU&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=7

8.02x - Lect 6 - High-voltage Breakdown, Lightning, Sparks, St-Elmo's Fire - YouTube

www.youtube.com

High-Voltage Breakdown, Lightning, Lightning Rods, Sparks - Hindenburg Disaster, Static Charge Induced Gunshot in Lectures, Great Demos Assignments Lecture 6...

https://www.youtube.com/watch?v=qyP1xZCB62E&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=8¨

8.02x - Lect 7 - Capacitance, Electric Field Energy - YouTube

www.youtube.com

Capacitance, Field Energy, Frightning (explosive) Demo Lecture Notes, Capacitance of Spheres, http://freepdfhosting.com/86b291986d.pdf Assignments Lecture 6,...

https://www.youtube.com/watch?v=GAtAG938AQc&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=9

8.02x - Lect 8 - Polarization, Dielectrics, Van de Graaff Generator, Capacitors - YouTube

www.youtube.com

Polarization, Dielectrics, Van de Graaff, More on Capacitors, Mystery Demo with Leyden Jar. Lecture Notes, Dielectrics and Polarization: http://freepdfhostin...


2. 4.:

Stacionární elektrické pole, proud

https://www.youtube.com/watch?v=PJqOaHBgr30&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=10

8.02x - Lect 9 - Electric Currents, Resistivity, Conductivity, Ohm's Law - YouTube

www.youtube.com

Electric Currents, Resistivity, Conductivity, Ohm's Law, Nice Demos Assignments Lecture 9, 10 and 11: http://freepdfhosting.com/8dff79c416.pdf Solutions Lect...

https://www.youtube.com/watch?v=ViwSDL657L4&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=11

8.02x - Lect 10 - Batteries, Power, Kirchhoff's Rules, Circuits, Kelvin Water Dropper - YouTube

www.youtube.com

Batteries, EMF, Energy Conservation, Power, Kirchhoff's Rules, Circuits, Kelvin Water Dropper, Make a battery with Water, Great Demo! Assignments Lecture 9, ...

Baterie https://www.youtube.com/watch?v=5laTkjINHrg,

Electric current - YouTube

www.youtube.com

Old but good

k tomu https://www.youtube.com/watch?v=m4jzgqZu-4s

Electric Circuits: Basics of the voltage and current laws. - YouTube

www.youtube.com

Introduction to electric circuits and electricity. Includes Kirchhoff's Voltage Law and Kirchhoff's Current Law.

https://www.youtube.com/watch?v=IpaEGhjpZgc

Principles of Electricity (1945) - Part 1 - YouTube

www.youtube.com

Breaks down structure of matter into atoms and, by use of conventional symbols, shows the action of electrons within an atom. The principles involved in the ...A k tomu prosím Štollova skripta, poznámky dodám příští týden.


7. 4.:

Pokud budete mít zájem o jednoduchou českou verzi základních pojmů ELMY podívejte se na  sérii šesti videí k elektrostatice:   https://www.youtube.com/watch?v=_LG51vNSFBc .   

Je to verze pouze části předepsaného učiva pro naši přednášku, ale je to stručné a snad toto bude jasné.

Bude-li něco nesrozumitelné, prosím, napište okamžitě mail nebo napište (případně se spojte) na skype (gocech). Co se týče proudu, viz následující serie.

Potom se podíváme ještě na magnetické pole. 

Moc zdravím G. Chadzitaskos

https://www.youtube.com/watch?v=3E2lk_nQYXo

 
www.youtube.com
Konečně osvětlíme noční můru studentů fyziky - zapojení kondenzátorů. Zfoukneme sériové a paralelní zapojení a načneme jejich kombinaci. Toto video najdeš ta...

https://www.youtube.com/watch?v=372IzAY80zc

 
www.youtube.com
Mějme prostředí s volnými náboji (kov, elektrolyt). Pokud je v bodu A tohoto prostředí jiný potenciál než v bodě B, je mezi nimi napětí U. Díky elektrické in...https://www.youtube.com/watch?v=ZNADBcH5sCI

 
www.youtube.com
V tomto videu se podíváme na sériové a paralelní zapojování rezistorů. Zjistit protékající proud a úbytek napětí na jednom rezistoru přes Ohmův zákon je snad...https://www.youtube.com/watch?v=8Ef6mhf6pN4

 
www.youtube.com
Jak vypočítat odpor zapojení, které je složeno z více rezistorů zapojený paralelně i sériově? Základní je myšlenka sdružování rezistorů do bloků, u kterých j...

https://www.youtube.com/watch?v=h6jG_Vpv2LE

 
www.youtube.com
Podíváme se , jak pomocí Kirchoffových zákonů vypočítat proudy a úbytky napětí v obvodech s více smyčkami. Budeme k tomu potřebovat zákony pro proudy (co do ...

https://www.youtube.com/watch?v=ktI6lM_LC7E

 
www.youtube.com
Kondenzátor v sériovém zapojení s rezistorem se po přiložení napětí začne nabíjet. V obvodu po určitou dobu teče elektrický proud, který ale slábne. Stačí vy...


Videosbírka https://www.youtube.com/watch?v=6gdKX8R5x0I


14. 4.:

Podívejte se na následující přednášky a udělejte si z nich poznámky.

I když koncepce není jako ve skriptech (tam je teoretičtější a možná pro někoho ucelenější), jednotlivé části těchto přednášek jsou ve skriptech v jiném pořadí, ale je to součásti probírané látky látky .

 Proto má smysl v dané situaci pokračovat v Lewinových přednáškách na MIT. Co se týče vektorového potenciálu, magnetického dipólu a vektoru magnetizace, snad se k tomu ještě dostaneme během posledních přednášek.  

https://www.youtube.com/watch?v=sDnG1JhZ2N4&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=14

8.02x - Lect 13 - Moving charges in B-fields, Cyclotrons, Mass Spectrometers, LHC - YouTube

www.youtube.com

Moving Charges in B-fields, Cyclotron, Synchrotron, Mass Spectrometer, Cloud Chamber Lecture Notes, Circular motion of Protons and Electrons - Particle Accel...

https://www.youtube.com/watch?v=By2ogrSwgVo&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=15

8.02x - Lect 14 - Biot-Savart, div B = 0, High-voltage Power Lines, Leyden Jar revisited - YouTube

www.youtube.com

Biot-Savart Law, Gauss' Law for Magnetic Fields, Revisit the "Leyden Jar", Explanation of the Jar's "misbehavior", High-Voltage Power Lines Assignments Lectu...

https://www.youtube.com/watch?v=MXuZ1SRjpqk&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=16


29. 4.:

Podívejte se na videa

https://www.youtube.com/watch?v=nGQbA2jwkWI&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=17

8.02x - Lect 16 - Electromagnetic Induction, Faraday's Law, Lenz Law, SUPER DEMO - YouTube

www.youtube.com

Electromagnetic Induction, Faraday's Law, Lenz Law, Complete Breakdown of Intuition, Non-Conservative Fields. Our economy runs on Faraday's Law! Lecture Note...

https://www.youtube.com/watch?v=MzAPu_p2wI4&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=18

8.02x - Lect 17 - Motional EMF, Dynamos, Eddy Currents, Magnetic Braking - YouTube

www.youtube.com

Motional EMF, Dynamos, Eddy Currents, Magnetic Braking Assignment Lecture 17, 18 and 19: http://freepdfhosting.com/885b570f3b.pdf Solutions Lecture 17, 18 an...

https://www.youtube.com/watch?v=3sP9kh4xtKo&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=19

8.02x - Lect 18 - Displacement Current, Synchronous Motors, Explanation Secret Top - YouTube

www.youtube.com

Displacement Current (Difficult Concept), Synchronous Motors, Induction Motors, Secret Top, How does it work? Assignment Lecture 17, 18 and 19: http://freepd...

Vektorový potenciál nastudujte ze skript. 


13. 5. 2020:

Poslední videa ke zhlédnutí,

v těchto přednáškách prof. Lewina je celá látka, kterou jsme měli probrat v rámci ELMY. Uspořádání  přednášek je trochu jiné, ale v celku obsáhnou podstatnou část látky.  Pokusy jsou v nich moc hezké,  některé z nich bychom za normálních okolností viděli v posluchárně F1.

https://www.youtube.com/watch?v=t2micky_3uI&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=21¨

8.02x - Lect 20 - Inductance, RL Circuits, Magnetic Field Energy - YouTube

www.youtube.com

Inductance, RL Circuits, Magnetic Field Energy,Nice Demos Lecture Notes, Faraday's Law - Most Physics College Books have it WRONG!: http://freepdfhosting.com...

https://www.youtube.com/watch?v=1xFRtdN5IJA&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=22

8.02x - Lect 21 - Magnetic Materials, Dia- Para- & Ferromagnetism - YouTube

www.youtube.com

Magnetic Materials, Dia-, Para-, and Ferromagnetism, Prize Ceremony of Motor Contest, Great Demos Lecture Notes, Magnetic Materials: http://freepdfhosting.co...

https://www.youtube.com/watch?v=ckUyN5XNG0Y&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=23¨

8.02x - Lect 22 - Maxwell's Equations - 600 Daffodil Ceremony - YouTube

www.youtube.com

Hysteresis, Electromagnets, Bohr Magneton Maxwell's Equations (with ceremony) 600 Daffodils handed out in class Lecture Notes, Maxwell's Equations!: http://f...

https://www.youtube.com/watch?v=6w3SzI_s5Sg&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUiOILaOC2hk6Pc3j&index=25

8.02x - Lect 24 - Transformers, Car Coils, RC Circuits - YouTube

www.youtube.com

Transformers, Car Coils, RC Circuits Assignments Lecture 24 and 25: http://freepdfhosting.com/a0c609b47c.pdf Solutions Lecture 24 and 25: http://freepdfhosti...


Zkouškové termíny:

termínyčas a místopoznámka
 

Začátek v  9:00

Na písemnou část se hlaste v KOSu.