Publikace

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou. Přehled publikací z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990,

Publikace z VVVS - 2003

Počet záznamů: 16, dotaz trval: s, datum: 2024-05-20T00:00:03.344+02:00

Škoda, L.; Bezplatné kurzy matematiky a fyziky k přijímacím zkouškám na FJFI
Pražská technika. 2003, 4(5), 30. ISSN 1213-5348.; 2003
Škoda, L.; Den otevřených dveří na FJFI ČVUT v Děčíně
Pražská technika. 2003, 5(5), 30. ISSN 1213-5348.; 2003
Pánek, R. - Krlín, L., - Svoboda, V.; Radial electric field generation due to edge plasma turbulence
In: Proceedings of the 30th EPS conference on Plasma Physics and Controlled Fusion. Les Ulis: European Physical Society, 2003. pp. P-1.178.; 2003
Chadzitaskos, G. - Tolar, J.; Teleskopický systém
Czechia. Utility Model.; 2003
Chadzitaskos, G. - Tolar, J.; Quantization on compact groups
In: GROUP 24: Physical and Mathematical Aspects of Symmetries. London: Institut of Physics, 2003. p. 379-383. ISBN 0-750-30933-4.; 2003
Chadzitaskos, G. - Horowski, M. - Odzijewicz, A., - Tereszkiewicz, A.; The exact solution of the eigenproblem for the parametric down conversion process in the Kerr medium
Czechoslovak Journal of Physics. 2003, 53(11), 1015-1020. ISSN 0011-4626.; 2003
Slanina, F. - Lavička, H.; Analytical results for the Sznajd model of opinion formation
The European Physical Journal B - Condensed Matter. 2003, 35(2), 279-288. ISSN 1434-6028.; 2003
Maršák, Z. - Losert, J.; Brownův pohyb
[Audiovisual Work] Praha: Czech Technical University in Prague, 2003.; 2003
Klusoň, J. - Berka, Z. - Čechák, T., - Škoda, L.; Innovation of the Computer Laboratory for Basic Study Students
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 336-337. ISBN 80-01-02708-2.; 2003
Svoboda, V. - Škoda, L.; Fyzikální týden na FJFI ČVUT
Československý časopis pro fyziku. 2003, 53(5), 366-369. ISSN 0009-0700.; 2003
Štoll, I.; Dopplerův jev v moderní fyzice
In: Moderní směry ve fyzice. Praha: ARSCI, 2003. p. 15-20. ISBN 80-86078-28-0.; 2003
Tolar, J.; Dopplerův institut matematické fyziky
In: Moderní směry ve fyzice. Praha: ARSCI, 2003. p. 10-14. ISBN 80-86078-28-0.; 2003
Jex, I. - Alber, G. - Delgado, A., - Barnett, S.M.; Antisymmetric Multi-partite Quantum States and Their Applications
Fortschritte der Physik. 2003, 51(2), 172-178. ISSN 1521-3978.; 2003
Tolar, J. - Beneš, M. - Burdík, Č. - Chadzitaskos, G. - Gemperle, F. - Havlíček, M. - Hlavatý, L. - Jex, I. - Pelantová, E. - Svoboda, V., - Šťovíček, P.; Mathematical Methods in the Physics of Microworld
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 74-75. ISBN 80-01-02708-2.; 2003
Barnett, S.M. - Chefles, A., - Jex, I.; Comparison of two unknown quantum states
Physics Letters A. 2003, 307(4), 189-195. ISSN 0375-9601.; 2003
Andersson, E. - Jex, I., - Barnett, S.M.; Comparison of unitary transforms
Journal of Physics A: Mathematical and General. 2003, 36(9), 2325-2338. ISSN 0305-4470.; 2003