Publikace

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou. Přehled publikací z jednotlivých let:

2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990,

Publikace z VVVS - 2024

Počet záznamů: 3, dotaz trval: s, datum: 2024-03-02T00:00:07.592+01:00

Casolari, A. - Gobbin, M. - Spizzo, G. - Čeřovský, J., - Ficker, O.; Subdiffusive transport of runaway electrons in presence of small amplitude MHD perturbations in COMPASS
Nuclear Fusion. 2024, 64(1), ISSN 1741-4326.; 2024
Čepila, J. - Contreras, J., - Vaculčiak, M.; Solutions to the Balitsky-Kovchegov equation including the dipole orientation
Physics Letters B. 2024, 2024(848), ISSN 0370-2693.; 2024
Hečko, J. - Komm, M. - Šos, M. - Adámek, J. - Bílková, P. - Bogár, K. - Bohm, P. - Jaulmes, F. - Mysiura, I. - Tomeš, M. - Vondráček, P. - Hron, M., - Pánek, R.; Experimental evidence of very short power decay lengths in H-mode discharges in the COMPASS tokamak
Plasma Physics and Controlled Fusion. 2024, 66(1), ISSN 1361-6587.; 2024