Okruhy SZZ QT

 

Státní závěrečné zkoušky oboru Kvantové technologie zahrnují:


  • obhajobu bakalářské / diplomové práce
  • prezentaci písemných posudků vedoucího práce a alespoň jednoho oponenta s návrhy klasifikace práce
  • na bakalářském stupni

ústní část zkoušky z předmětu obecného základu příslušného oboru

Klasická fyzika

a z jednoho předmětu odborného zaměření:

Kvantová mechanika 

 

  • na magisterském stupni

ústní část zkoušky z předmětu obecného základu příslušného oboru

Metody kvantových technologií

ze dvou předmětů odborného zaměření s možností výběru:

Kvantová teorie pole

Kvantová optika

Teorie pevných látek

Kvantové generátory optického záření

Kvantová informace a komunikace