Informace ke zkouškám

Termíny

Seznam termínů viz MS Teams. Informace o přihlašování také tam.

Průběh zkoušky

Zkouška probíhá v jeden den a skládá se z písemné (dopoledne) a ústní (odpoledne) části. Na zkoušku jsou celkem tři pokusy. Začátek zkoušky je v 9:00. Pro účast na ústní části musíte úspěšně absolvovat část písemnou.

Kdo se na zkoušku bez omluvy nedostaví, dostane v KOSu zapsané F.

Bližší informace viz tým VOAFu v MS Teams.

Písemná část

Písemná část trvá 2 hodiny a obsahuje 4 příklady (1. za 15 bodů, 2. a 3. za 10 bodů a 4. za 5 bodů). Celkem je tedy možné získat 40 bodů, pro úspěšné absolvování písemné části je třeba získat alespoň 20 bodů. Příklady jsou na úrovni příkladů ze cvičení. Hodnocení písemné částí je následující: 0-19 = F, 20 = E-, 21-24 = E, 25-28 = D, 29-32 = C, 33-36 = B, 37-40 = A.

Ústní část

Dostanete zadaná dvě témata - jedno z "vlnové části", druhé z elektromagnetické části. Na vypracování máte ""neomezeně"" času.

Důraz je kladen na porozumění jevů a pojmů - musíte rozumět tomu, co píšete a co na konci odvozování vlastně vyšlo. Menší důraz na to, že se naučíte nazpaměť technické odvození.

Při neúspěchu u ústní části (nebo odmítnutí známky) je třeba opakovat i část písemnou.

Výsledná známka

Je průměrem známek z písemné části a z každého jednotlivého tématu ústní části.

Praktické rady

Typicky jsou první termíny poloprázdné a koncové termíny přeplněné. Termíny nejsou nafukovací.

Ústní část se může protáhnout do pozdních odpoledních hodin. Vyhraďte si tedy dostatek času. Na žádost "přednostního odbavení" z časových důvodů nebude brán zřetel.

"Typické téma" ve skriptech se skládá z úvodního představení problému, více či méně technického odvození a interpretace a diskuze výsledků. Nejdůležitější je úvodní a závěrečná "třetina", takže pokud při učení "spěcháte", upřednosťněte je před "prostřední" - tzn. učením technického odvození.

Témata ke zkoušce

Obecně vlnová část

Elektromagnetická část