ELMAcv – Cvičení z elektřiny a magnetismu

Informace z aktuálně probíhajících cvičeních naleznete v příslušných týmech na MS Teams.

Cvičení na YouTube

Sbírka řešených příkladů

Materiály ke/ze cvičení