MECHcv – Cvičení z mechaniky

Cvičení na YouTube

Řešené příklady

Na této stránce naleznete řešené příklady ze skript.

Materiály

Odvození složek rychlosti a zrychlení v polárních souřadnicích.