ELMAcv - Doplňky ke cvičení

Zde jsou ilustrace k některým příkladům nebo pojmům z teorie.

Často je k dispozici zdrojový kód v programu Wolfram Mathematica. Pro otevření .nb souboru je více než vhodné mít tento program nainstalovaný. Pro studenty FJFI je k dispozici po přihlášení na adrese download.cvut.cz. Lépe je ovšem se registrovat na stránkách Wolfram User Portal pomocí své školní emailové adresy a poté si můžete sami stáhnout jednotlivé verze Mathematicy včetně více registračních klíčů.

0. Matematický aparát

Ukázky 2D vektorových polí

Ilustrace pojmu parciální derivace a gradientu

Graf dvourozměrné plochy jako vizualizace 2D funkce. Řezy touto plochou ve směrech osy x a y. Pojem parciální derivace je pak obyčejná derivace aplikovaná na 1D funkce vzniklé již zmíněnými řezy. Na závěr je znázorněný 2D gradient této funkce.

1. Elektrostatika

Odvození multipólový rozvoj elektrostatického potenciálu

Teoretické odvození tvaru multipólového rozvoje elektrostatického potenciálu. Explicitně jsou odvozeny tvary prvních tří členů: monopólu, dipólu a kvadrupólu.

Grafické znázornění jednotlivých multipólových členů

Vizualizace nejnižších členů multipólového rozvoje v kartézských souřadnicích. Zobrazeny izoplochy potenciálu a elektrické pole.

Elektrostatický simulátor

Jednoduchý elektrostatický simulátor sloužící k ilustraci elektrostatického potenciálu a elektrického pole.

4. Magnetostatika

Magnetostatický simulátor

Jednoduchý magnetostatický simulátor sloužící k ilustraci magnetického pole od nekonečných přímých vodičů s proudem.