Sylabus přednášky a cvičení

Sylabus přednášky

Tento sylabus je založen na přednášce z roku 2019.

Sylabus cvičení

Tento sylabus je založen na cvičení z roku 2019.