Multipólový rozvoj elektrostatického potenciálu

7.4.2017

Vizualizace nejnižších členů multipólového rozvoje v kartézských souřadnicích.

Úvod | Monopól | Dipól | Kvadrupól | Oktupól | Hexadekupól

Dipól

Potenciál a elektrické pole dipólového momentu mají tvar:

\[ \varphi^{(2)}(\vec{r}) = k \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}, \qquad \vec{E}^{(2)}(\vec{r}) = k \frac{3 (\vec{p} \cdot \vec{r}) \vec{r} - r^2 \vec{p}}{r^5}, \]

kde dipólový moment $\vec{p}$ je dán vztahem

\[ \vec{p} = \int_V \rho(\vec{r}') \vec{r}' dV. \]

Izoplochy elektrostatického potenciálu

Potenciál pro dipól $\vec{p} = (p,0,0)$ má tvar:

\[ \left. \varphi^{(2)}(x,y,z) \right|_{\vec{p} = (p,0,0)} = k \, p \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}. \]

Izoplocha elektrostatického potenciálu dipólu (perspektivní pohled).

Izoplocha elektrostatického potenciálu dipólu (pohled shora a zepředu).

Potenciál je rotačně symetrický kolem osy $x$.

Intenzita elektrického pole

Elektrické pole pro $\vec{p} = (p,0,0)$:

\[ \left. \vec{E}^{(2)}(\vec{r}) \right|_{\vec{p} = (p,0,0)} = k \frac{3px \, \vec{r} - r^2 \vec{p}}{r^5} = \frac{k \, p}{r^5} (2 x^2- y^2 - z^2,3xy,3xz). \]

Elektrické pole v rovině $(x,y)$:

\[ \vec{E}^{(2)}(x,y) = k \, p \frac{(2x^2 - y^2, 3xy,0)}{(x^2 + y^2)^{5/2}}. \]

Elektrické pole dipólu.

"Směr" elektrického pole dipólu $r^3 \vec{E}^{(1)}$.

Siločáry elektrického pole dipólu.

Rozcestník (znovu)

Úvod | Monopól | Dipól | Kvadrupól | Oktupól | Hexadekupól