Multipólový rozvoj elektrostatického potenciálu

7.4.2017

Vizualizace nejnižších členů multipólového rozvoje v kartézských souřadnicích.

Úvod | Monopól | Dipól | Kvadrupól | Oktupól | Hexadekupól

Monopól

Potenciál a elektrické pole monopólového momentu mají následující tvar:

\[ \varphi^{(1)}(\vec{r}) = k \frac{Q}{r}, \qquad \vec{E}^{(1)}(\vec{r}) = k \, Q \frac{\vec{r}}{r^3}; \]

tedy jako od bodového náboje (případně sféricky symetrického rozložení náboje). $Q$ je celkový náboj tělesa:

\[ Q = \int_V \rho(\vec{r}') dV. \]

Izoplochy elektrostatického potenciálu

Potenciál monopólového momentu má tvar

\[ \varphi^{(1)}(x,y,z) = k \, Q \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}. \]

Izoplocha elektrostatického potenciálu monopólu (perspektivní pohled).

Izoplocha elektrostatického potenciálu monopólu (pohled shora a zepředu).

Potenciál je rotačně symetrický kolem osy $x$.

Intenzita elektrického pole

Elektrické pole v rovině $(x,y)$:

\[ \vec{E}^{(1)}(x,y) = k \, Q \frac{(x,y,0)}{(x^2 + y^2)^{3/2}}. \]

Elektrické pole monopólu.

"Směr" elektrického pole monopólu $r^2 \vec{E}^{(1)}$.

Siločáry elektrického pole monopólu.

Rozcestník (znovu)

Úvod | Monopól | Dipól | Kvadrupól | Oktupól | Hexadekupól