Přednáška 02VOAF

Distanční výuka

Přednášky a cvičení jsou zde na YouTube

Jsou k dispozici skripta, které přesně kopírují přednášku. Dále je k dispozici zadání příkladů na cvičení.

 

Nahrávání přednášek je zjevně riziková činnost.