Přednáška 02VOAF

Rozcestník

Útržky z VOAFu: materiál k přednášce z VOAFu

Cvičení z VOAFu: zadání příkladů na cvičení z VOAFu

Průvodce po cvičení z VOAFu: podrobně zpracované cvičení z VOAFu (nekompletní a zastaralé...)

Animace a ilustrace ilustrující jevy z VOAFu

Literatura

skripta: Tolar; Vlnění, optika a atomová fyzika

příklady: Tolar, Koníček; Sbírka řešených příkladů z fyziky Vlnění, Vydavatelství ČVUT

Sylabus přednášky

Sylabus se bude postupně plnit, jak bude probíhat přednáška.

Sylabus cvičení

Sylabus se bude postupně plnit, jak bude probíhat cvičení.