Přednáška 02VOAF

Distanční výuka

Cílem bude v rámci dostupných možností vytvořit distanční výuku co nejvíce podobnou výuce klasické.

Přednášky budou nahrávány a poté umísťovány na "internet" (pravděpodobně YouTube). Jsou k dispozici skripta, které přesně kopírují přednášku. Veškeré Vaše dotazy k přednáškám budou zodpovídány skrze MS Teams.

Aktuální plán je takový, že cvičení bude také nahráváno centrálně (jen jednou), k dispozici je zadání příkladů na cvičení. Veškeré Vaše dotazy k příkladům na cvičení budou zodpovídány skrze MS Teams.

Již je vytvořen centrální VOAF tým na MS Teams, kde se budou zveřejňovat informace (jako třeba odkazy na videa přednášek a cvičení), řešit Vaše dotazy, konzultace, atp. ve spolupráci s ostatními cvičícími. Pokud jste v době jeho vytváření (během víkendu) neměli VOAF zapsaný v KOSu, tak nejste členem a požádejte mě emailem o ruční přidání.

Finální podmínky zápočtu budou určeny až časem. Standardně by se psaly dvě písemky (každá se čtyřmi příklady, za čtyři body), bylo by třeba získat alespoň 5 bodů z 8. Pravděpodobně bude jako alternativa zadávána povinná domácí práce.

 

Nahrávání přednášek je zjevně riziková činnost.