Přednáška 02VOAF

For the English class, click here.

Semestr ZS 2023

Jsou k dispozici skripta, která přesně kopírují přednášku. Dále je k dispozici zadání příkladů na cvičení a také jejich řešení.

Grafy a animace ukazované na přednáškách jsou zde, katalog experimentů pak zde.

Přibližný sylabus přednášky a cvičení. Informace o zkouškách.

Přednášky a cvičení z roku 2020 jsou také zde na YouTube

 

Midjourney imagine prompt: "Waves and vibrations as an adventure, dreamy, imaginative".