Přednáška 02VOAF

Rozcestník

Útržky z VOAFu: materiál k přednášce z VOAFu

Cvičení z VOAFu: zadání příkladů na cvičení z VOAFu

Průvodce po cvičení z VOAFu: podrobně zpracované cvičení z VOAFu (nekompletní a zastaralé...)

Animace a ilustrace ilustrující jevy z VOAFu

Literatura

skripta: (Pozor! Zkouška bude z látky probírané na přednášce. Tato se nemusí přesně krýt s látkou ve starých skriptech.) Tolar; Vlnění, optika a atomová fyzika

útržky: (Aktuální materiál k přednášce, zatím ne zcela kompletní) Schmidt; Útržky z VOAFu

naskenované poznámky z difrakce: zde

příklady: Tolar, Koníček; Sbírka řešených příkladů z fyziky Vlnění, Vydavatelství ČVUT

příklady ze cvičení: zde

Zkouška

Dodatečné pokyny ke zkoušce

Dle aktuálních instrukcí je třeba při příchodu na zkoušku odevzdat vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti – ten si můžete vyplnit předem (pdf anebo docx) anebo ho bude možné vyzvednout na vrátnici.

Na zkoušce je třeba mít nasazenou roušku.

Sedat si budete na určená místa, která budou před zkouškou dezinfikována.

Pokud se nehodláte na písemnou část dostavit, nezapomeňte se v KOSu odhlásit! Uzávěrka je jeden den před konáním zkoušky!

Přehled zkouškových termínů:

Zkoušky v letním zkouškovém období: Zkouška probíhá prezenční formou. Zkoušek v letním zkouškovém období bude omezený počet. Již jsou vypsány všechny termíny letního zkouškového, viz níže.

Poznámka: Zkouška může trvat do pozdních odpoledních hodin. Vyberte si, prosím, termín v den, kdy nejste časově omezeni. Na případné požadavky brzkého odchodu nebude brán zřetel.

Průběh zkoušky

Písemná a ústní část probíhají v jeden den.

Kdo má odpuštěnou písemnou část, zkouška začíná až ústní částí odpoledne.

Písemná část začíná v 9:00 a trvá dvě hodiny. Test obsahuje 4 příklady celkem za 40 bodů (každý může být obodován jinak dle obtížnosti), pro postup k ústní části je třeba získat alespoň 20 bodů.

Ohodnocení písemné části dle počtu bodů je následující

Body z písemkyZnámka z písemky
0-19F
20E-
21-24E
25-28D
29-32C
33-36B
37-40A

Ústní část je povinná. U ústní části si můžete známku z písemky vylepšit maximálně o dva stupně. Výjimkou je výsledek 20 bodů, kdy můžete dostat pouze E. Pohoršit si známku můžete neomezeně (ale nejhůř ke stupni F). V případě odpuštění zkouškové písemky se předchozí pravidla samozřejmě neaplikují.

U ústní části dostanete dvě témata k vypracování. Výběr témat bude závislý na tom, zda chcete dostat známku C, D, E anebo A, B (pouze pokud toto umožňuje výsledek písemné části). Pokud se rozhodnete aspirovat na známky CDE, dostanete témata pouze z okruhů označené CDE (viz níže sekce Témata ke zkoušce). Pokud se rozhodnete pro známku AB, dostanete alespoň jedno téma z CDE okruhů (druhé může být AB nebo CDE okruh).

Při neúspěchu (nebo případném odmítnutí známky) u ústní části je třeba opakovat i část písemnou.

Témata ke zkoušce

Níže je uveden seznam témat ke zkoušce. Nejedná se o přesné znění zadávaných otázek, nýbrž jen o rámcové okruhy.

Témata jsou rozdělena do dvou kategorií – AB a CDE (jejich význam viz výše).

Sylabus přednášky

Sylabus cvičení