Studium hadronizace partonů pomocí Monte Carlo modelů

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Miroslav Myška, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI ČVUT
  • Kontakt / Contact: miroslav.myska@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Study of parton hadronization using Monte Carlo models
Osnova / Outline: 

Student se rovnou zapojí do probíhajícího výzkumu chování modelů hadronizace Monte Carlo programů Pythia a Herwig s cílem kvantifikovat neurčitosti plynoucí z těchto neporuchových modelů na leptonové i hadronové srážky. Oba modely obsahují řadu parametrů, jež mají specifický význam na určité proměnné a je třeba komplexní analýzy dat, aby tyto modely poskytovaly nejlepší možné výsledky. Na počátku výzkumu stojí potřeba zkombinovat stávající modely hadronizace a dalších výpočetních kroků (parton shower). Student se postupným získáváním vhledu do problematiky může nakonec zapojit i do formulování hybridního modelu hadronizace zohledňující i některé další efekty.

Literatura / reference: