Produkce jetů s vysokou příčnou hybností v hadron-hadronových srážkách

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Zdeněk Hubáček, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: zdenek.hubacek@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: High pT jet production in hadron hadron collisions
 
Osnova / Outline: 

Cílem práce je popsat produkci jetů v hadron hadronových srážkách ve frameworku kvantové chromodynamiky (QCD) a shrnout výsledky měření účinných průřezů produkce jetů z hadronových urychlovačů SppS, Tevatron a LHC. V praktické části diskutujte závislost teoretické předpovědi produkce jetů v proton protonových srážkách při těžišťové energii 13 TeV na vstupních parametrech jakými jsou volba jetového algoritmu, strukturní funkce protonu (parton distribution functions, PDF), renormalizační a faktorizační škála v poruchové QCD a silná vazebná konstanta.

Literatura / reference: 

1. CTEQ Handbook of Perturbative QCD (http://users.phys.psu.edu/~cteq/#Handbook)

2. Quarks, partons and Quantum Chromodynamics (http://www-hep2.fzu.cz/~chyla/lectures/text.pdf)

3. Hard Interactions of Quarks and Gluons: a Primer for LHC Physics (http://arxiv.org/abs/hep-ph/0611148)

4. ROOT Data analysis framework (root.cern.ch)