Základy numerické matematiky

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Matematická fyzika

Předmět: Základy numerické matematiky

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 01NMA1 Numerická matematika 1
  • 01NUM2 Numerická matematika 2

 

1. Finitní a iterační metody řešení pro soustavy lineárních algebraických rovnic a inverzní matice.
 
2. Řešení částečného a úplného problému vlastních čísel.
 
3. Řešení nelineárních algebraických a transcendentních rovnic a jejich soustav.
 
4. Lagrangeova interpolace, numerický výpočet derivace, a numerický výpočet integrálu.
 
5. Metody řešení okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice založené na převodu na počáteční úlohy.
 
6. Metoda sítí a řešení okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice.
 
7. Vlastnosti diferenčních schémat a metody jejich vyšetřování, Laxova věta.
 
8. Diferenční metody pro řešení parciálních diferenciálních rovnic eliptického typu typu.
 
9. Diferenční metody pro řešení parciálních diferenciálních rovnic parabolického typu.
 
10. Diferenciální a integrální podoba hyperbolických zákonů zachování a základy jejich numerického řešení.