Fyzika těžkých iontů

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Jaderná a částicová fyzika

Předmět: Fyzika těžkých iontů

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 02RFT Relativistická fyzika těžkých iontů
  • 02ESH Extrémní stavy hmoty

1. Srážky těžkých iontů
2. Kvark-gluonové plazma
3. Modifikace produkce částic obsahujících lehké kvarky v QGP médiu 4. Studium QGP média pomocí tvrdých sond
5. Modifikace produkce částic otevřené těžké vůně v QGP médiu
6. Modifikace produkce kvarkonií v QGP médiu
7. Jety a jejich modifikace v QGP médiu
8. Charakterizace QGP média za pomocí anizotropního toku
9. Elektromagnetické sondy QGP média
10. QGP v malých srážkových systémech