Nauka o materiálu

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

Předmět: Nauka o materiálu

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 14NMA -Nauka o materiálu
  • 14NMR -Nauka o materiálech pro reaktory
1. Termodynamika kovů a slitin, tuhnutí kovů a slitin.
 
2. Rovnováha fází, fázové přeměny, fázové diagramy.
 
3. Krystalová struktura, poruchy krystalové mříže.
 
4. Deformační a lomové chování kovů a slitin.
 
5. Interakce záření s krystalovou mříží.
 
6. Radiační poškození, vliv teploty ozáření.
 
7. Mechanické vlastnosti ozářených materiálů. Svědečný program ozářených vzorků při provozu jaderného reaktoru.
 
8. Materiálová koncepce jaderných reaktorů.
 
9. Materiály pro fúzní reaktory.
 
10. Diagnostika materiálů a konstrukcí v jaderných a termojaderných reaktorech.