Diagnostika plazmatu

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

Předmět: Diagnostika plazmatu

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 02DPLA -Diagnostika plazmatu

 

1. Měření proudů, napětí a magnetických polí.
 
2. Atomová a radiační fyzika, spektroskopické metody stanovení parametrů plazmatu.
 
3. Detekce rtg. záření, rentgenová spektroskopie.
 
4. Interferometrie, šlírová a stínová metoda.
 
5. Thompsonův rozptyl.
 
6. Svazky neutrálních částic jako aktivní diagnostika, detekce neutrálních částic.
 
7. Mikrovlnná diagnostika.
 
8. Sondová měření.
 
9. Detekce elektronů, iontů a neutronů s časovým, prostorovým a energetickým rozlišením.
 
10. Analýza a zpracování neutronových signálů metodami time-of-flight, MC metody