Fyzika tokamaků

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

Předmět: Fyzika tokamaků

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 02FT -Fyzika tokamaků
1. Rovnováha plazmatu a magnetického pole v tokamaku -silokřivky magnetického pole, magnetické povrchy, hustota el. proudu, Gradova-Šafranovova rovnice.
 
2. Rovnováha plazmatu a magnetického pole v tokamaku -řešení Gradovy-Šafranovovy rovnice, důsledky, požadavek vertikálního pole, Pfirschovy-Schlüterovy proudy.
 
3. Význam orientace toroidálního magnetického pole a elektrického proudu z hlediska gradB driftu a z hlediska zachycených částic, důsledky pro provoz tokamaku.
 
4. Bezpečnostní faktor, periodicita pole a magnetické ostrovy, samoindukovaný proud (bootstrap current)
 
5. Elektrická pole a elektrický proud v tokamaku, rotace plazmatu.
 
6. Elektromagnetické vyzařování plazmatu (od mikrovln po gama záření), emise částic z vysokoteplotního plazmatu.
 
7. Transport v tokamacích -neoklasická difuze vs. anomální difuze. Bezrozměrné veličiny, škálování.
 
8. Ohřev plazmatu (interakce svazků a elmag. vln ohřevu s plazmatem tokamaku), vlečení elektrického proudu.
 
9. Fyzika okraje plazmatu, režimy provozu divertoru, interakce plazmatu se stěnou tokamaku.
 
10. Nestability plazmatu v tokamacích.