Teorie plazmatu

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

Předmět: Teorie plazmatu

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 02TPLA12 -Teorie plazmatu 1, 2
 
1. Pohyby nabitých částic: Lagrangeova a Hamiltonova funkce v relativistickém i nerelativistickém případě, Pohyb v homogenním elektrickém a magnetickém poli
 
2. Pohyby nabitých částic: Rovnice pro gyrační střed, driftová rovnice a teorie driftů, adiabatické invarianty, síla –μ grad B, magnetické zrcadlo, dipól, geometrie tokamaku
 
3. Statistický popis plazmatu: Boltzmannova rovnice a její různé varianty, rovnice přenosu a přechod ke kontinuu, jednoduché transportní jevy
 
4. Statistický popis plazmatu: Fokkerova-Planckova rovnice, Rosenbluthovy potenciály, ubíhající řešení
 
5. Magnetohydrodynamika: zamrzání a difúze magnetického pole, Hartmannovo řešení, helicita a zákon jejího zachování, vztah k Beltramovým polím
 
6. Magnetohydrodynamika: rovnováha proudového vlákna, Bennettovo řešení, dvojvrstva, podmínky na rázové vlně
 
7. Plazmové vlny: magnetoakustický komplex vln, elektromagnetický komplex vln, hvizdy
 
8. Plazmové vlny: Stixovy koeficienty, CMA digram, vysokofrekvenční tenzor permitivity, Faradayova rotace
 
9. Nestability v plazmatu: vícesvazková nestabilita, vektor posunutí a rovnice pro něho, kritérium stability, nestability s hranicí (plazmové vlákno)
 
10. RT, KH a RM nestabilita, rezistivní nestability, rekonekce, Landauův útlum