web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Využití singletního štěpení v kvantové informatice

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. M. Dvořák, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Katedra fyzikální elektroniky
  • Kontakt / Contact: miroslav.dvorak@fjfi.cvut.cz

Vedoucí práce: Ing. M. Dvořák, Ph.D.

Konzultant(i): doc. Dr. Ing. I. Richter

Abstrakt

Singletní štěpení (singlet fission -SF) je fotofyzikální proces, při kterém dochází ke generaci entanglovaného páru fotonů. V současné době se diskutuje možnost využití tohoto stavu pro zpracování kvantové informace. Cílem práce bude prostudovat současnou literaturu na dané téma, seznámit se s hamiltoniánem popisujícím singletové štěpení a tyto poznatky dále využít pro modelování dynamiky stavů a možností kontroly této dynamiky pomocí magnetického pole.

https://www.nature.com/articles/s41598-020-75459-x.pdf