web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Zdroje jednotlivých fotonů a jejich charakterizace

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. M. Dvořák, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Katedra fyzikální elektroniky
  • Kontakt / Contact: miroslav.dvorak@fjfi.cvut.cz

Vedoucí práce: Ing. M. Dvořák, Ph.D.

Konzultant(i): doc. Dr. Ing. I. Richter

Abstrakt

Generace jednotlivých fotonů má v rámci využití kvantových technologií širokou škálu uplatnění. Cílem práce bude seznámit se s možnostmi a způsoby generování jednotlivých fotonů a s jejich charakterizací. Současně bude sestavován HBT interferometr a dle možností provedena experimentální charakterizace vybraného dostupného zdroje jednotlivých fotonů.