web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Základy fyzikálního chování kvantových nanostruktur

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Dr. Ing. I. Richter
  • Pracoviště / Workplace: Katedra fyzikální elektroniky
  • Kontakt / Contact: ivan.richter@fjfi.cvut.cz
Abstrakt

Nanotechnologie a nanostruktury jsou dnes velmi módním mezioborovým té- matem přinášejícím zcela nové pohledy na fyziku i inženýrské aplikace, v mnoha odvětvích lidské činnosti. Cílem práce je – na základě seznámení se se základy fy- ziky kvantových nanostruktur a možnostmi popisu jejich fungování – diskutovat a rozebrat možnosti jejich dalších aplikací.