web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Dyson-Fourier transformations

  • Vedoucí práce / Supervisor: Miroslav Znojil, DrSc.
  • Pracoviště / Workplace: Institute of Nuclear Physics, Řež u Prahy
  • Kontakt / Contact: znojil@ujf.cas.cz
Název anglicky / Title English: Dyson-Fourier transformations
 
Osnova / Outline: 

Cílem projektu bude vypracovaní přehledu situace v oblasti velmi nedávno znovuobjevené a zpopularizované možnosti aplikací zobecněných neunitárních verzí Fourierovy transformace v kvantové mechanice. Uchazeč se bude věnovat bud' zevrubnějsšímu zpracovaní nejnovější literatury (doplněnému kratšími výpočty) nebo se rozhodne soustředit se na provedení a presentaci podrobnějších výpočetních ilustrací praktických fenomenologických vlastností tzv. PT-symetrických Schrödingerových rovnic.    

Literatura / reference: 
overall framework and underlying physics: Scholtz, F. G., Geyer, H. B., Hahne, F. J. W.: Quasi-Hermitian Operators in Quantum Mechanics and the Variational Principle. Ann. Phys., Vol. 213 (1992) p. 74 - 101  

 

main reference: Znojil, M.: Fundamental length in quantum theories with PT-symmetric Hamiltonians. Phys. Rev., Vol. D. 80 ( No. 4, 21 August 2009) 045022 (13 pages), http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.80.045022 (arXiv:0907.2677 [hep-th] 15 Jul 2009).   c.) complementary reading in math: ordinary differential equations

 

calculations: Runge-Kutta method