web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Kvantová konformní gravitace a její implikace v kosmologii

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. MSc. Petr Jizba, PhD
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: p.jizba@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Kvantová konformní gravitace a její implikace v kosmologii
 
Osnova / Outline: 

Einsteinova obecná torie relativity je nesmírně uspěšný model pro dynamické chování vesmíru v makroskopických měřitcích (od slunečních soustav až po klastry galaxií). Na druhé staně, na malých prostoročasových škálách či v extrémních kvantových podmínkách vyžaduje obecná teorie relativity radikální modifikaci.  V současné době existuje řada alternativních modelů které se snaží nahradit obecnou teorii relativity v těch oblastech kde kvantové efekty nejsou zanedbatelné a zachovat platnost teorie (jako efektivní kvantové teorie) na makroskopických škálách.  Cílem tohoto projektu je zaměřit se na  konformní kvantovou gravitaci která je v současné době  jednou z nadějných teorií pro sjednocující  popis gravitace a kvantové mechaniky. 

Konkrétně se v rámci konformní kvantové gravitace zaměříme na kvantitativní popis dynamického fázového přechodu z konformní fáze do fáze s fundamentálním skalárem a na roli kterou získaný efektivní potenciál hraje při popisu inflace a velkého sjednocení (GUT). Důležitou otázkou bude zjistit jestli kvantitativní charakteristiky získané z efektivního potenciálu jsou konzistentní  s nedávnými daty nameřenými společnou BICEP2/Keck Array-Planck probe kolaborací.

Literatura / reference: 

[1] S. Capozziello and V. Faraoni, Beyond Einstein Gravity; A Survey of Gravitational Theories for Cosmology and Astrophysics (Springer, London, 2011).

[2] E.S. Fradkin and A.A. Tseytlin, Conformal Supergravity, Phys. Rept. 119  (1985) 233–362. 

[3] P. Jizba, H. Kleinert and F. Scardigli, Inflationary cosmology from quantum Conformal Gravity, Eur. Phys. J. C 75 (2015) 245