web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Věrný přenos informace

  • Vedoucí práce / Supervisor: prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI ČVUT
  • Kontakt / Contact: igor.jex@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Accurate information transfer
 
Osnova / Outline: 

Manipulace obsahu kvantové paměti patří k základním úlohám při zpracování kvantové informace. V případě řetízku existuje několik řešení pro tento problém. V případě přenosu informace v rovině nebo deformovaném řetízku je situace komplikovanější. Práce se věnuje vlastnostem základních řešení přenosu informace a možným zobecněním pro více rozměrné situace.

i) Základy kvantové informace a komunikace

ii) Manipulace kvantové informace

iii) Věrný přenos informace pro lineární řetízek

iv) Věrný přenos informace v rovině

Literatura / reference: 
  1. M. A. Nielsen and I. L. Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, (Cambridge UP, Cambridge, 2000).
  2. T. Brougham, G. M. Nikolopoulos, I. Jex: Phys. Rev. A 83, 022323 (2011)
  3. G. M. Nikolopoulos, D. Petrosyan, P. Lambropoulos: Europhys. Lett. 65, 297 (2007)