web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Magnetický transport podél silně singulární čáry

  • Vedoucí práce / Supervisor: Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
  • Pracoviště / Workplace: Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy
  • Kontakt / Contact: exner@ujf.cas.cz
Název anglicky / Title English: Magnetic transport along highly singular line
 
Osnova / Outline: 

Klasický Iwatsukův výsledek ukazuje, že "nekonečně dlouhá" porucha umožňuje transport dvourozměrné nabité částice v homogenním magnetickém poli. Vyšetřete řešitelné modely, v nichž je příčinou transportu singulární potenciálová porucha.

Literatura / reference: 

[1] S. Albeverio, F. Gesztesy, R. Hegh-Krohn, H. Holden: Solvable Models in Quantum Mechanics, 2nd edition, AMS Chelsea 2005
[2] P. Exner, P. Šeba, M.Tater, D. Vaněk: Bound states and scattering in quantum waveguides coupled laterally through a boundary window, J. Math. Phys. 37(1996), 4867-4887
[3] P. Exner, A. Joye, H. Kovařík: Edge currents in the absence of edges, Phys. Lett. A264 (1999), 124-130
[4] P. Exner, T. Kalvoda, M. Tušek: A geometric Iwatsuka type effect in quantum layers, arXiv:1701.05714 [math-ph]