web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Fluktuace multiplicity v malých intervalech hybnosti

  • Vedoucí práce / Supervisor: prof. Boris Tomášik
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: boris.tomasik@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Multiplicity fluctuations in narrow momentum intervals
Osnova / Outline: 

Toto je teoretické téma, které se obecně týká studia vlastností velmi horké hmoty, jaká je produkována ve srážkách těžkých atomových jader při vysokých energiích. Obecně jde o to, abychom zjistili, jak vypadá fázový diagram takové hmoty a jaké má taková hmota vlastnosti. Ty se mimo jiné projevují také ve fluktuacích počtu částic, které se nacházejí v nějakém objemu ve fázovém prostoru. V principu je možné tyto fluktuace spočítat metodami statistické fyziky z derivací logaritmu statistické sumy. Problém je v tom, že i různé jiné efekty mají na fluktuace vliv, například zachování kvantových čísel, zachování energie, anebo rozpady nestabilních částic. 

V této práci bude vyvinuta Monte Carlo simulace produkce hadronů zahrnující efekty, které mohou ovlivnit fluktuace počtu částic. Její výsledky budou porovnány s daty.

Literatura / reference: 
  1. W. Florkowski, Phenomenology of Ultra-Relativistic Heavy-Ion Collision, World Scientific, 2010

  2. N.G.Antoniou,F.K.Diakonos,A.S.Kapoyannis,K.S.Kousouris,Phys.Rev.Lett.97(2006)032002

  3. Maja Maćkowiak-Pawłowska for the NA61/SHINE CollaborationarXiv:2002.04847