web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Jaderná hmota v extremních podmínkách

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: jaroslav.bielcik@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Nuclear matter in extreme conditions
 
Osnova / Outline: 

1. Kvarkové-gluonové plazma a Big-Bang  2. Experimentální program na LHC a RHIC: ALICE, STAR 3. Experimentální program na Elektron-Ion urychlovači 5. Seznámení se s analýzou experimentálních dat 5. Diskuse a výhled budoucích měření  

Literatura / reference: 

[1] K.Yagi et al., Quark-Gluon Plasma, Cambridge University Press 2005.

[2] Science Requirements and Detector Concepts for the Electron-Ion Collider: EIC Yellow Report, arXiv:2103.05419