web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Aplikace formalismu Greenovskych funkci k popisu procesu na jadernych tercicich

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. RNDr. Jan Nemcik, CSc.
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: jan.nemcik@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Application of Green function formalism for description of processes on nuclear targets
Osnova / Outline: 
1. Seznameni se se zaklady techniky drahovych integralu a jejich aplikaci pro popis evoluce ruznych systemu.
2. Odvozeni formul pro vypocet ucinnych prurezu produkce vektorovych mezonu na jadernych tercicich.
3. Odvozeni formul inkluzivni produkce castic na jadernych tercicich.
4. Analyza efektu barevne pruzracnosti a kvantove koherence.
5. Vypocty ucinnych prurezu a jaderneho modifikacniho faktoru, srovnani s experimentalnimi udaji.
6. Interpretace ziskanych teoretickych vysledku a predpovedi pro budouci experimenty. 
Literatura / reference: 

Literatura bude upresnena podle toho, jestli se jedna o BP/VU/DP nebo dizertacni praci.