web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Fyzika jetů na LHC

  • Vedoucí práce / Supervisor: Mgr. Marek Taševský, PhD.
  • Pracoviště / Workplace: Fyzikální ústav AV ČR
  • Kontakt / Contact: tasevsky@fzu.cz
Název anglicky / Title English: Jet physics at LHC
 
Osnova / Outline: 

Jety jsou nositeli tvrdé škály a představují buď signál, nebo pozadí ke studovanému procesu, jsou tedy nedílnou součástí takřka každé analýzy dat z experimentů pro srážky při vysokých energiích. Cílem práce je dozvědět se více o dynamice tvorby jetů a v pozdější fázi také zapojit se do činnosti jedné z pracovních skupin v experimentu ATLAS na urychlovači LHC v CERN, zabývající se studiem jetů. Přispěje tak nejen k pochopení chování jetů pro danou periodu dat (např. odhadem jedné z mnoha systematických neurčitostí), což je v kolaboraci ATLAS velmi ceněné, ale také se hodně naučí o Kvantové chromodynamice, základním stavebním prvku Standardního modelu. Rovněž díky krátkodobým pobytům v CERN bude moci nahlédnout do prostředí tak velké kolaborace, jakou ATLAS je, a proniknout do procedury vedoucí k publikaci výsledků za tuto kolaboraci.

Osnova:
1. Seznamte se s pojmy jet, jetový algoritmus a teoretická bezpečnost jetových algoritmů. Proveďte rešerši definic a použití hlavních jetových algoritmů.
2. Osvojte si základy práce s programem root pro zpracování experimentálních i umělých dat, používaný ve fyzice vysokých energií.
3. Osvojte si základy práce s programem FastJet pro použití jetových algoritmů.
4. Pomocí generátoru umělých případů vytvořte vzorky dat pro několik vybraných procesů s jety.
5. Srovnejte základní charakteristiky případů a jetů pro několik jetových algoritmů, včetně různých poloměrů jetů.

Literatura / reference: 

[1] G. P. Salam, PhD-level lectures, http://gsalam.web.cern.ch/gsalam/teaching/PhDcourses.html (2010-2011).
[2] M. Cacciari, G. P. Salam and G. Soyez, The Anti-k(t) jet clustering algorithm, JHEP 0804(2008) 063.
[3] M. Cacciari, G. P. Salam and G. Soyez, FastJet User Manual, Eur. Phys. J. C72 (2012) 1896.
[4] G. P. Salam, Towards Jetography, Eur. Phys. J. C67 (2010) 637.
[5] J. Chýla, Quarks, partons and Quantum Chromodynamics, http://www-hep2.fzu.cz/~chyla/lectures/text.pdf