Václav Vrba

Václav Vrba
prom. fyz. Václav Vrba, CSc.
...
...
Zaměstnanec
420224358347
* Fyzikální analýza experimentálních dat
* Výstavba a upgrade vnitřního detektoru ATLAS
* Vývoj nových detekčních technik pro budoucí experimenty
* EMJF - Experimentální metody jaderné fyziky
ATLAS
Experiment ATLAS, Labtech