Jan Vaněk

Jan Vaněk
Ing. Jan Vaněk
...
...
Zaměstnanec, Student
Doktorské
EJČF
3. ročník
Dr. Jaroslav Bielčík
Rekonstrukce nefotonických elektronů v jádro-jaderných srážkách
Experiment STAR