Petr Trávníček

Petr Trávníček
RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.
...
Externí spolupracovník
FZU
* Fyzika vysokoenergetického kosmického záření
* Vývoj atmosférické spršky kosmického záření
* Analýza dat na Observatoři Pierra Augera
* Měřicí metody spršek kosmického záření
Experiment Pierre Auger