Jiří Tolar

Jiří Tolar
prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc.
...
Zaměstnanec
219, Břehová 7, Praha
420224358264
* VOAF - Vlnění, optika a atomová fyzika
* TEF2 - Teoretická fyzika 2
* GMF2 - Geometrické metody fyziky 2
* ZS - Zimní škola matematické fyziky
* KOHOM - Kohomologické metody v teoretické fyzice
* interní člen vědecké rady FJFI
Matematický popis kvantové mechaniky, Symetrie a geometrie