Vojtěch Svoboda

Vojtěch Svoboda
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
...
...
Zaměstnanec
121a, Břehová 7, Praha 1
420224358361
* FYS12 - Fyzikální seminář 1,2
* PRPL12 - Praktika fyziky plasmatu 1,2
* ZLSTF12 - Zimní(letní) škola fyziky plasmatu a termojaderné fúze 1,2
Tokamak GOLEM