Michal Svoboda

Michal Svoboda
Bc. Michal Svoboda
...
Zaměstnanec, Student
Bakalářské
EJČF
3. ročník