Michal Šumbera

Michal Šumbera
doc. Michal Šumbera, CSc., DSc.
...
...
Zaměstnanec
* Fyzika srážek ultrarelativistických jader, násobná produkce částic, cosmologie
Extrémní stavy hmoty
STAR
Experiment ALICE, Experiment STAR