Radka Sochorová

Radka Sochorová
Ing. Radka Sochorová
...
...
Zaměstnanec, Student
Doktorské
EJČF
1. ročník
doc. Boris Tomášik
Produkce částic v ultrarelativistických jaderných srážkách
Teorie a fenomenologie fyziky částic