Dominik Smejkal

Dominik Smejkal
Bc. Dominik Smejkal
...
...
Absolvent
Bakalářské
FTTF
3. ročník
2016
prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc.
Časově rozlišená infračervená emisní spektra selenu měřená v plazmatu laserové jiskry