Libor Škoda

Libor Škoda
Ing. Libor Škoda
...
Zaměstnanec
13, Břehová 7, Praha
420224358356
* Vliv částic produkovaných v těžkoiontové srážce na odezvu detektoru
* Vliv radiačního poškození detektoru na analýzu dat z experimentu ALICE
* Konstrukce dopředného kalorimetru(FoCal) pro experiment ALICE
* UMAT - Úvod do materiálů pro experimentální jadernou fyziku
* PRX - Praxe - organizace praxí pro FYT
* Garant oboru FYT
ALICE