Ondřej Šebek

Ondřej Šebek
Ing. Ondřej Šebek
...
...
Student
Doktorské
FTTF
A-433, Jugoslávských partyzánů , Praha
Dr. Pavel Trávníček
Numerické simulace interakcí satelitů vnějších planet s okolním plazmatem (IO, ENCELADUS), studium kinetických efektů
Astrofyzika