Josef Schmidt

Josef Schmidt
Ing. Josef Schmidt, Ph.D.
...
Zaměstnanec
Doktorské
MF
14b, Břehová 7, Praha
420224358352
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
Problémy energie a záření v relativistických teoriích