Martin Prokš

Martin Prokš
Ing. Martin Prokš
...
Student
Doktorské
MF
1. ročník