Dominika Mašlárová

Dominika Mašlárová
Dominika Mašlárová
...
...
Absolvent
Bakalářské
FTTF
2. ročník
2016
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
Vliv různých činitelů na vysokofrekvenční tenzor permitivity
Astrofyzika