Margita Majerčáková

Margita Majerčáková
Bc. Margita Majerčáková
...
Student
Magisterské
EJČF
3. ročník
Dr. Martina Boháčová
Kalibrace detektorů AugerPrime
Experiment Pierre Auger