Anna Machková

Anna Machková
Bc. Anna Machková
...
Student
Magisterské
FTTF
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D
Ošetřování onkologických lézí netermálním plazmatem