Sergei Kulkov

Sergei Kulkov
Bc. Sergei Kulkov
...
...
Zaměstnanec, Student
Magisterské
FTTF
3. ročník
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Aplikace polovodičových detektorů záření ve fúzních experimentech