Antonín Hoskovec

Antonín Hoskovec
Ing. Antonín Hoskovec
...
...
Zaměstnanec, Student
Doktorské
MF
420224358380
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Věrný přenos informace
* Quantum State Trasfer
* Quantum Communication and Information
* Quantum Computation
Mechanika, Termodynamika a statistická fyzika, Kvantová mechanika
Kvantová informace a komunikace